Horná Súča

Text hesla

Horná Súča — obec v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji v Bielych Karpatoch v eróznej kotline doliny potoka Súčanka, 429 m n. m.; 3 382 obyvateľov (2019). Miestne časti: Dolná Závrská, Dúbrava, Horná Súča, Horná Závrská, Krásny Dub, Trnávka, Vlčí Vrch.

Písomne doložená 1208 ako Suchan, 1328 Zuchcha, 1598 Kys Sucha, 1773 Horne Suce, Felső-Szucz, 1786 Felschő-Sucz, 1808 Horní Sučá, 1863 Felsőszúcs, 1873 – 82 Felsőszucs, 1888 – 1913 Felsőszúcs, 1920 Horná Súča.

Vznikla v chotári obce Súča doloženej 1208. Patrila hradnému panstvu Trenčín, časť zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, včelárstvom, obchodovaním s drevom, ovocím a slivovicou, v obci bol panský pivovar. R. 1831 – 54 tam pôsobil literárny historik M. Rešetka, ktorý 1843 založil pri svojej knižnici nedeľnú školu (v obci je aj pochovaný).

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Jána Nepomuckého (1771, rozšírený 1923).

V katastri obce minerálny prameň a prírodné rezervácie Debšín (vyhlásená 1984, rozloha 9,6 ha; zameraná na ochranu tvarov reliéfu po soliflukcii na flyši s výskytom prasličky obrovskej) a Hornozávrská mokraď (vyhlásená 1983, rozloha 1,5 ha; zameraná na ochranu spoločenstiev prameniskových mokradí).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Horná Súča [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horna-suca