Horná Potôň

Text hesla

Horná Potôň, Lögerpatony — obec v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji na Podunajskej rovine v centre Žitného ostrova, 123 m n. m.; 2 073 obyvateľov, 27,5 % slovenskej, 71,2 % maďarskej národnosti (2019). Miestne časti: Benkova Potôň, Čečínska Potôň, Horná Potôň.

Obec písomne doložená 1246 ako Poton, 1250 Potun, alia villa Potun, 1255 Superior Potun, 1435 Felsew Pathon, Leugerpathon, 1773 Lögör Patony, 1786 Lögér-Patony, 1808 Löger Patony, 1863 – 73 Lögérpatony, 1877 – 88 Lögerpatony, 1892 – 1920 Lögérpatony, 1927 Horná Potôň, 1939 – 45 Lögér-Patony, 1945 Horná Potôň. Súčasťou obce je od 1940 Benkova Potôň (doložená 1310 ako Potun, 1439 Benkepathon, 1773, 1786, 1808 Benke-Patony, 1863 – 1920 Benkepatony, 1927 – 38 Benkova Potôň, Benke-Patony, 1938 – 40 Benkepatony) a od 1960 Čečínska Potôň (doložená 1441 ako Czeczenpathon, 1773 Csécsén-Patony, 1786 Cschécschény-Patony, 1808 Csécsény Patony, 1863 – 1920 Csécsénypatony, 1927 Čečínska Potôň, Csécsény-Patony, 1938 – 40 Csécsénypatony; 1940 – 60 pričlenená k obci Michal na Ostrove).

Obec Horná Potôň patrila panstvu Bratislava, Benkova Potôň a Čečínska Potôň do správneho obvodu Holice. R. 1938 – 45 boli Horná Potôň aj všetky terajšie miestne časti pripojené k Maďarsku. R. 2002 bola z Hornej Potône vyčlenená miestna časť obce Lúky, dnes samostatná obec Potônske Lúky. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: reformovaný klasicistický kostol (1816) v časti Benkova Potôň.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Horná Potôň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horna-poton