Horná Mičiná

Text hesla

Horná Mičiná — obec v okrese Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji v strede Zvolenskej kotliny, 437 m n. m.; 634 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1293 ako terra Myka, 1300 terra comitis Mika, 1309 villa Lehatha, Lehatha, Lehata, 1332 Sancti Michaelis, 1395 Mykelehotha, Mykofalva, Mykovfalva, 1402 Micafalw, 1409 Lehotha, 1446 Micafalw, 1469 Miczinawess, 1503 Mitczina, 1512 Mikeufalwa, 1521 Miczina, 1523 Superior Mikefalwa, 1567 Miczina, 1773 Felső-Micsinye, 1786 Felschő-Micschinye, 1808 Felső-Micsinye, Horní Mičina, 1863 – 1913 Felsőmicsinye, 1920 Horná Mičiná.

Patrila rodine Mičinských, od polovice 16. stor. Benickovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s dobytkom a obilím. R. 1936 – 40 tam bol liehovar a rafinéria. Archeologické nálezy púchovskej kultúry.

Stavebné pamiatky: ranogotický rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela (2. polovica 13. stor., neskorogoticky a renesančne upravený), evanjelický a. v. kostol (1784 – 85, prestavaný 1905), zrúcaniny renesančného kaštieľa zo 16. stor., klasicistická zvonica zo začiatku 19. stor.

V katastri sa nachádza prírodná rezervácia Kozlinec (vyhlásená 1967, rozloha 9,3 ha) zameraná na ochranu izolovaného výskytu duba plstnatého (Quercus pubescens).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Horná Mičiná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horna-micina