Horná Mariková

Text hesla

Horná Mariková — obec v okrese Považská Bystrica v Trenčianskom kraji v západnej časti Javorníkov v blízkosti hranice s Českom, 530 m n. m.; 577 obyvateľov (2019). Miestne časti: Belejov, Hlboké, Modlatín, Pagaňov, Ráztoka, Rovné, Stolečné, Udička, Vlkov, Žrnové.

Vznikla 1954 rozčlenením obce Mariková na Dolnú Marikovú a Hornú Marikovú. Písomne doložená 1828 ako Hornyo Hlboke.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, najmä chovom dobytka a oviec, v 1. polovici 20. stor. i drevorubačstvom a tkáčstvom.

Stavebné pamiatky: neskorobaroková budova rímskokatolíckej fary (1790) s novšími úpravami, klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Jána Nepomuckého (po 1830, rozšírený 1925 – 26).

Turistická oblasť s kopaničiarskym osídlením. Každoročné folklórne slávnosti.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Horná Mariková [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horna-marikova