Horná Lehota

Text hesla

Horná Lehota — obec v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji na styku Horehronského podolia a Nízkych Tatier, 532 m n. m.; 592 obyvateľov (2019). Miestne časti: Bruchačka, Horná Lehota. Južne od Chopka a Ďumbiera sa na vápencoch vyskytuje vysokohorský kras. Obec sa vyvinula v 2. polovici 14. stor. zo staršieho osídenia.

Písomne doložená 1406 ako Superior Lehota, 1424 Felsewlehota, 1441 Lyhota regis, 1455 Lehotha regis, 1512 Lehotka, 1529 Lehota Superior, 1773 Felső-Lehotha, 1786 Felschő-Lehota, 1808 Horní-Lhota, Felső-Lehota, 1863 – 1902 Felsőlehota, 1907 – 1913 Felsőszabadi, 1920 Horná Lehôta, 1927 Horná Lehota.

Pôvodne patrila panstvu Ľupča (do 1848). Do polovice 16. stor. sa tam ťažilo zlato, neskôr sa stala poľnohospodárskou obcou s prevládajúcim chovom oviec, významné bolo aj čipkárstvo. Archeologické nálezy: hradisko z halštatskej a laténskej doby.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela (postavený koncom 17. stor. na starších základoch, 1802 upravený), klasicistický evanjelický a. v. kostol (1845, po požiari 1872 romanticky obnovený, 1902 renovovaný), zvonica (1789). V Hornej Lehote sa 1812 narodil, od 1840 pôsobil a 1883 zomrel štúrovský básnik S. Chalupka (je tam aj pochovaný), ktorého pamätná tabuľa je na budove evanjelickej fary (jeho rodný dom), v blízkosti fary jeho pomník (1974, S. Bíroš) a v budove bývalej evanjelickej školy Pamätná izba Sama Chalupku zriadená 1995.

Do katastra obce patria významné strediská cestovného ruchu a zimných športov (Chopok-Juh, Krpáčovo, Tále).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. septembra 2019.

Horná Lehota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horna-lehota-0