Hontianske Nemce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hontianske Nemce — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji na rozhraní Podunajskej pahorkatiny, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny, 195 m n. m.; 1 424 obyvateľov (2021). Miestne časti: Hontianske Nemce, Rakovec, Sitnianska Lehôtka.

Hontianske Nemce sú písomne doložené v roku 1246 ako villa Nympty, 1256 Nemety, 1281 Nempti, 1285 Nemty, 1291 Nympthy, 1773 Némethy, Nemtze, Nemce, 1786 Némethi, Nemcze, 1808 Némethi, Němce, Nimthy, v rokoch 1863 – 1907 Németi, v roku 1913 Hontnémeti, v rokoch 1920 – 48 Nemce, v roku 1948 Hontianske Nemce; po roku 1913 k nim bola pričlenená obec Rakovec (1773 Rakovcze, 1786 Rakowcze, 1808 Rákócz, Rákoty, 1863 Rakóc, 1873 – 1907 Rákóc, 1913 Hontrákóc) a v roku 1990 obec Sitnianska Lehôtka (1400 Lehota, 1463 Lehothka alias Lehotha, 1558 Lehotka, 1602 Lehotha, 1773 Szitna-Lehotha, Sitanska Lehota, 1786 Žitna Lehota, 1808 Szitnya-Lehotka, 1863 – 82 Szitnyalehota, 1888 – 1907 Szitnyalehotka, 1913 Szitnyaliget, 1920 Sitnianska Lehotka, 1927 – 90 Sitnianska Lehôtka).

Hontianske Nemce sú poľnohospodárskou obcou s bohatou vinohradníckou históriou.

Archeologické nálezy: doklady osídlenia z mladšej kamennej doby (želiezovská skupina, lengyelská kultúra), mladšej bronzovej doby (lužická kultúra) i z raného stredoveku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Martina s obranným múrom (pôvodne trojloďová románska bazilika z 2. polovice 13. stor., v 1. polovici 16. stor. gotický a po 1788 barokovo upravený), gotická Kaplnka sv. Urbana a sv. Donáta (16. stor.), rokokový mariánsky stĺp z 2. polovice 18. stor.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. júna 2023.

Hontianske Nemce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hontianske-nemce