Hontianske Nemce

Text hesla

Hontianske Nemce — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji na rozhraní Podunajskej pahorkatiny, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny, 195 m n. m.; 1 457 obyvateľov (2018). Miestne časti: Hontianske Nemce, Rakovec, Sitnianska Lehôtka.

Hontianske Nemce písomne doložené 1246 ako villa Nympty, 1256 Nemety, 1281 Nempti, 1285 Nemty, 1291 Nympthy, 1773 Némethy, Nemtze, Nemce, 1786 Némethi, Nemcze, 1808 Némethi, Němce, Nimthy, 1863 – 1907 Németi, 1913 Hontnémeti, 1920 – 48 Nemce, 1948 Hontianske Nemce; po 1913 k nim bola pričlenená obec Rakovec (1773 Rakovcze, 1786 Rakowcze, 1808 Rákócz, Rákoty, 1863 Rakóc, 1873 – 1907 Rákóc, 1913 Hontrákóc) a 1990 obec Sitnianska Lehôtka (1400 Lehota, 1463 Lehothka alias Lehotha, 1558 Lehotka, 1602 Lehotha, 1773 Szitna-Lehotha, Sitanska Lehota, 1786 Žitna Lehota, 1808 Szitnya-Lehotka, 1863 – 82 Szitnyalehota, 1888 – 1907 Szitnyalehotka, 1913 Szitnyaliget, 1920 Sitnianska Lehotka, 1927 – 90 Sitnianska Lehôtka).

Poľnohospodárska obec s bohatou vinohradníckou históriou. Archeologické nálezy: doklady osídlenia z mladšej kamennej doby (želiezovská skupina, lengyelská kultúra), mladšej bronzovej doby (lužická kultúra) i z raného stredoveku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Martina s obranným múrom (pôvodne trojloďová románska bazilika z 2. polovice 13. stor., v 1. polovici 16. stor. gotický a po 1788 barokovo upravený), gotická Kaplnka sv. Urbana a sv. Donáta (16. stor.), rokokový mariánsky stĺp z 2. polovice 18. stor.

Zverejnené v apríli 2010.

Hontianske Nemce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hontianske-nemce