Hontianske Moravce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hontianske Moravce — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, 145 m n. m.; 781 obyvateľov (2021). Miestne časti: Kostolné Moravce, Opátove Moravce.

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Kostolné Moravce (1269 Morouth, 1479 Eghazasmaroth, Marod, Maroth, 1493 Maroth, 1524 Eghhazas Maroth, Marothy, 1773 Hazas-Maroth, Kostolno-Morawitz, Kostolne Morawce, 1786 Egyházas-Maroth, Kostolne Morawce, 1808 Egyházas-Maróth, Kostelné Morawce, 1863 – 73 Egyházasmaróth, 1877 – 1913 Egyházmarót, 1920 – 60 Kostolné Moravce) a Opátove Moravce (1135 Morout, 1245 villa Morot, 1285 Marauth, Marouth, 1295, 1317 Morouth, 1336 Morout, 1405 Maroth, 1476 Apathmarothya, Maroth, 1773 Apat-Maroth, Apat-Morawitz, Apato(vské) Morawce, 1786 Apath-Maroth, Opatowske Morawce, 1808 Apáth-Maróth, Opatowské Morawce, 1863 Apátmaróth, 1873 – 1913 Apátmarót, 1920 Opatové Moravce, Čierne Moravce, 1927 – 60 Opátove Moravce).

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia želiezovskej skupiny i z rímskej doby, sídlisko z 9. – 10. stor.

Stavebné pamiatky: klasicistický kaštieľ (1. polovica 19. stor.), evanjelický a. v. kostol (postavený 1882 – 83 na mieste staršieho).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. júna 2023.

Hontianske Moravce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hontianske-moravce