Hontianska Vrbica

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hontianska Vrbica, Hontfüzesgyarmat — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, 159 m n. m.; 611 obyvateľov, 69,1 % slovenskej, 25,2 % maďarskej národnosti (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1135 ako Garmoth, 1291 Gyormoth, 1293 Gormoth, 1773 Füzes-Gyarmath, 1786 Füsesch-Gyarmath, 1808 Füzes-Gyarmath, v rokoch 1863 – 1907 Füzesgyarmat, v roku 1913 Hontfüzesgyarmat, v rokoch 1920 – 38 Hontianske Ďarmoty, Füzes-Gyarmat, 1938 – 45 Hontfüzesgyarmat, 1945 – 48 Hontianske Ďarmoty, Füzes-Gyarmat, v roku 1948 Hontianska Vrbica.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1947 boli obyvatelia maďarskej národnosti presídlení do Maďarska a prisťahovali sa sem Slováci z maďarského územia.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z eneolitu (badenská kultúra).

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie (pôvodne gotický z 1. polovice 15. stor., barokovo obnovený v 1. polovici 18. stor.), pôvodne klasicistický reformovaný kostol (postavený ako tolerančný 1784, prestavaný koncom 19. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. júna 2023.

Hontianska Vrbica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hontianska-vrbica