Holl, Elias

Popis ilustrácie

Radnica (vpravo) a Perlachturm (vľavo) v Augsburgu

Text hesla

Holl, Elias, 28. 2. 1573 Augsburg – 6. 1. 1646 tamže — nemecký renesančný staviteľ.

Pochádzal zo staviteľskej rodiny, jeho učiteľom bol otec Johannes (Hans) Holl (*1512, †1594). R. 1600 – 01 cestoval po Taliansku, navštívil Benátky. R. 1602 – 29 hlavný staviteľ v Augsburgu, neskôr mestský zememerač. Hlavné diela: zbrojnica (1602 – 07), Gymnázium sv. Anny (1613), nadstavba strážnej veže Perlachturm (1614 – 16), radnica (1615 – 20; jeho najvýznamnejšie dielo, 1944 poškodená a následne obnovená v 2. polovici 20. stor.) a Nemocnica Sv. Ducha (1626 – 31) v Augsburgu.

Zverejnené v apríli 2010.

Holl, Elias [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holl-elias