Holčíkovce

Popis ilustrácie

Poloha

Text hesla

Holčíkovce — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji v južnej časti Nízkych Beskýd na východnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša, 165 m n. m.; 419 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1408 ako Holchik, Holchyk, 1430 Halzyk, 1773 Holcsikocz, Holczikowcze, 1786 Holcschikóz, Holzikowze, 1808 Holcsikócz, Holčikowce, v rokoch 1863 – 1902 Holcsikóc, 1907 – 13 Holcsík, v roku 1920 Holčikovce, 1927 Holčíkovce.

V stredoveku patrila panstvu Stropkov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom.

Archeologické nálezy: nálezy z eneolitu a z rímskej doby.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Panny Márie de Mercede (1921).

Obec je v súčasnosti rekreačným strediskom vodných športov a rybárstva.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. júna 2023.

Holčíkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holcikovce