Holata, Ladislav

Text hesla

Holata, Ladislav, 27. 11. 1932 Kouty, okres Havlíčkův Brod – 11. 4. 2007 Bratislava — filozof českého pôvodu pôsobiaci na Slovensku. R. 1973 – 77 šéfredaktor vydavateľstva Pravda, 1970 – 81 pôsobil v Ústave marxizmu-leninizmu (1977 – 81 vedúci oddelenia filozofie), 1981 – 90 v Ústave filozofie a sociológie SAV v Bratislave; 1981 profesor. Venoval sa problematike dejín filozofie a otázkam ontologického statusu kategórií historického objektu a historického subjektu. V 60. rokoch 20. stor. sa zaradil do prúdu vtedajšej filozofie, ktorá sa usilovala obnoviť metodologický potenciál pôvodného marxistického konceptu filozofie. V období tzv. normalizácie zaujal k vtedajšiemu režimu lojálny vzťah. Pokúšal sa rekonštruovať niektoré základné kategórie materialistického chápania dejín. Editor 10. zväzku Antológie z diel filozofie, iniciátor edície Filozofické odkazy.

Zverejnené v apríli 2010.

Holata, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holata-ladislav