hohokamská kultúra

Text hesla

hohokamská kultúra — severoamerická predkolumbovská kultúra (okolo 300 pred n. l. – 1400 n. l.) na juhozápade USA v južnej časti štátu Arizona v púšťovej oblasti rieky Gila a jej prítoku Salt, jedna z troch najvýznamnejších predkolumbovských kultúr (popri anasazijskej a mogollonskej).

Jej názov pochádza z jazyka Indiánov kmeňa Pimov, ktorí sami seba považujú za nástupcov Hohokamov (t. j. tých, ktorí zmizli bez stopy), čo však nie je jednoznačne dokázané. Nositelia hohokamskej kultúry boli poľnohospodári (pestovanie kukurice, fazule, tekvíc, bavlníka, tabaku), využívali systém umelého zavlažovania; zadržiavaním vody a jej rozvádzaním po širokých kanáloch zúrodňovali suché púšťové oblasti. Bývali v zahĺbených príbytkoch sústredených do menších sídel; podobne ako Aztéci či Mayovia budovali oválne loptové ihriská veľkých rozmerov. Keramika hohokamskej kultúry prešla troma fázami, v poslednej nadobudla dokonalú úpravu povrchu a výnimočnú techniku. Pohrebný rítus bol žiarový. Pri archeologických vykopávkach v údolí rieky Gila v 30. a 40. rokoch 20. stor. bolo odkryté prehistorické sídlo Indiánov hohokamskej kultúry (dnes nazývané Snaketown) s obydliami sústredenými okolo centrálneho námestia, loptovými ihriskami a množstvom artefaktov (keramika, šperky, drobné plastiky stredoamerického pôvodu), od 1972 pamiatkovo chránené (Hohokam Pima National Monument).

Zverejnené v apríli 2010.

Hohokamská kultúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hohokamska-kultura