hodrušit

Text hesla

hodrušit, Cu8Bi12S22 — minerál, komplexný sulfid medi, bizmutu a železa. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára asi 1 mm veľké ihličkovité kryštály, nepravidelné zrná alebo jemnozrnné agregáty (vzácne aj stĺpikovito-tabuľkovité kryštáliky dlhé asi 5 mm). Je oceľovosivý s nádychom do hnedobronzova s kovovým leskom. Objavený 1967 M. Koděrom v Banskej Hodruši (dnes miestna časť obce Hodruša-Hámre), ktorý ho 1970 s V. Kupčíkom a E. Makovickým ako prví aj opísali. Vyskytuje sa aj v Peru (provincia Angaraes), vo Švédsku (v okolí mesta Riddarhyttan), v Rakúsku, Rumunsku, Rusku a Uzbekistane. Nazvaný podľa miesta prvého nálezu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hodrušit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hodrusit