hodnotový konsenzus

Text hesla

hodnotový konsenzus — vlastnosť skupiny, ktorej členovia vyjadrujú súhlas so skupinovými hodnotami tým, že spolupracujú a dodržiavajú pravidlá správania so zreteľom na cieľ skupiny a rozmiestnenie spoločenských rol a výhod. Konsenzus je nevyhnutnou podmienkou spoločenského poriadku. Teórie revolúcie hovoria o negatívnom konsenze, teda o konsenze členov revolučnej skupiny o neakceptovateľných vlastnostiach starého režimu, ktoré chcú zmeniť. Tento negatívny konsenzus sa však v spoločenskom rozmere prejavuje ako konflikt a narušenie poriadku.

Zverejnené v apríli 2010.

Hodnotový konsenzus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hodnotovy-konsenzus