Hodkovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hodkovce — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji v západnej časti Košickej kotliny na jej styku so Slovenským rudohorím, 323 m n. m.; 363 obyvateľov (2023). Územie je budované prvohornými horninami a treťohornými usadeninami, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, na území Slovenského rudohoria je zalesnené bukovým lesom.

Južným okrajom obce prechádza cesta II. triedy Košice (mestská časť Pereš) – Malá Ida – Jasov – Medzev – Štós – Štóske sedlo.

Miesto terajšej obce bolo osídlené už na začiatku 14. stor.

Obec je písomne doložená v roku 1427 ako Hothkowch, 1630 Hatkocz, 1773 Hatkotz, Hatkowcze, 1786 Hatkócz, Hatkowze, 1808 Hatkócz, Hatkowce, v rokoch 1863 – 1913 Hatkóc, v roku 1920 Hadkovce, v rokoch 1927 – 38 Hodkovce, 1938 – 45 Hatkóc, v roku 1945 Hodkovce.

V rokoch 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: klasicistický rímskokatolícky Kostol obetovania Pána (1832).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 7. februára 2024.

Hodkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hodkovce