Hodejovec

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hodejovec, maď. Kerekgede — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji v doline Gortvy v severovýchodnej časti Cerovej vrchoviny, 199 m n. m.; 165 obyvateľov (2023), 48,8 % slovenskej, 47,7 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované treťohornými pieskovcami s eróznymi troskami lávových príkrovov v juhozápadnej časti, má vrchovinný reliéf, v juhozápadnej časti sú zachované zvyšky dubových lesov a agáčin. Do katastra zasahuje CHKO Cerová vrchovina (vyhlásená 1989, rozloha 16 771 ha).

Obec je cestou III. triedy spojená s obcou Gortva.

Je písomne doložená v roku 1246 ako Gede, 1427 Keregede, 1773 Kerek-Gede, K(erek) Gedow, 1786 Kerek-Gede, Kerek Gedow, 1808 Kerek-Gede, 1863 Kerekgede, 1873 – 82 Kerékgede, v rokoch 1888 – 1913 Kerekgede, v roku 1920 Hodejka, v rokoch 1927 – 38 Hodejovec, Kerek-Gede, 1938 – 45 Kerekgede, 1945 – 48 Hodejovec, Kerek-Gede, v roku 1948 Hodejovec.

Vznikla pravdepodobne koncom 12. stor., patrila Huntovcom-Poznanovcom, v 15. stor. Kaplaiovcom a Palóciovcom, od 16. stor. panstvu hradu Hajnáčka. V rokoch 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa (1737, klasicisticky prestavaný 1836, upravený 1927).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 6. februára 2024.

Hodejovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hodejovec