hoblica

Popis ilustrácie

Hoblica

Text hesla

hoblica, zastarano ponk — drevený pracovný stôl, zvyčajne hrubá buková doska pripevnená na masívnom podstavci, ktorá má po stranách dva drevené zveráky (zverák na ľavej strane, tzv. predný vozík, a pohyblivý zverák na pravej strane, druhý vozík) slúžiace na upínanie (prichytenie) opracúvaného materiálu a osobitné otvory na kliny určené na upevnenie kratších dosiek, v zadnej polovici žliabok na odkladanie nástrojov a dolu zásuvku na nástroje. Používa sa v stolárskej, kolárskej, debnárskej a rezbárskej dielni pri hobľovaní, pílení, dlabaní, vŕtaní, brúsení ap.

Zverejnené v apríli 2010.

Hoblica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoblica