Hniezdne

Popis ilustrácie

Poloha

Text hesla

Hniezdne — obec v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji v doline rieky Poprad na rozhraní Levočských vrchov a Spišsko-šarišského medzihoria, 534 m n. m.; 1 428 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1286 ako Gnezda, Knysen, 1288 Gnezna, 1303 Knezin, 1408 Gnezda, Knysna, 1786 Gnazda, Kniesen, 1808 Gnézda, Kniesen, Gňazda, Gňazdy, 1863 Gnezda, v rokoch 1873 – 1913 Gnézda, v roku 1920 Gniazda, v rokoch 1927 – 48 Gňazdá, v roku 1948 Hniezdne.

Spočiatku bola závislá od mestského práva Podolínca, neskôr patrila k ľubovnianskemu hradnému panstvu, od roku 1410 bola v držbe kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorý ju v roku 1412 povýšil na slobodné kráľovské mesto. V roku 1412 – 1772 bola spolu s ďalšími obcami v poľskom zálohu, v rokoch 1778 – 1876 patrila do správneho obvodu 16 spišských miest.

Archeologické nálezy: nálezy zo stredného paleolitu.

Stavebné pamiatky: neskororenesančné a barokové meštianske domy (17. – 18. stor.), klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja apoštola (začiatok 19. stor.; vznikol úplnou prestavbou staršieho, pôvodne renesančného kostola), radnica (1880). V 19. stor. vznikli pri sírnom minerálnom prameni kúpele, v roku 1928 zanikli.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 7. júna 2023.

Hniezdne [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hniezdne