hnedý trpaslík

Text hesla

hnedý trpaslíkastron. objekt podobný hviezde, ktorého hmotnosť je príliš malá na to, aby sa v jeho jadre začala termonukleárna reakcia premeny vodíka na hélium a stal sa tak hviezdou. Hmotnosť hnedého trpaslíka je teda menšia ako kritická hmotnosť hviezdy, t. j. 0,084 hmotnosti Slnka. Hnedý trpaslík žiari prevažne v blízkej infračervenej oblasti, zdrojom energie je preň gravitačná kontrakcia, ktorej podlieha. Postupne chladne až do štádia chladného malého objektu. Prvým objaveným hnedým trpaslíkom bol sprievodca hviezdy GL229 nazvaný GL229B. Na označenie spektier hnedých trpaslíkov sa používajú písmená L a T.

Zverejnené v apríli 2010.

Hnedý trpaslík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnedy-trpaslik