hnacie vozidlo

Text hesla

hnacie vozidlo — železničné koľajové vozidlo schopné vyvinúť ťažnú silu a okrem seba uvádzať do pohybu aj ťahané vozidlá. Hnacie vozidlá sa používajú pri elektrickej (elektrické rušne, vozne a jednotky) a motorovej trakcii (hnacie vozidlá so spaľovacím motorom alebo so spaľovacou turbínou – motorové rušne, vozne a jednotky).

Zverejnené v apríli 2010.

Hnacie vozidlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnacie-vozidlo