hmlovinová hypotéza

Text hesla

hmlovinová hypotéza, nebulárna hypotéza — kozmogonická hypotéza, ktorá vznik planét v slnečnej sústave postuluje z chladnej prachovo-plynovej hmloviny. Prvú hmlovinovú hypotézu sformuloval I. Kant (→ Kantova hypotéza), neskôr ju matematicky rozpracoval P. S. Laplace (→ Laplaceova hypotéza, aj Kantova-Laplaceova hypotéza). Myšlienky vyslovené Kantom a Laplaceom sú v modifikovanej podobe obsiahnuté aj v modernejších hypotézach vzniku planét slnečnej sústavy (napr. v Kuiperovej hypotéze a Safronovovej hypotéze).

Text hesla

hmlovinová hypotéza, nebulárna hypotéza — kozmogonická hypotéza, ktorá vznik planét v slnečnej sústave postuluje z chladnej prachovo-plynovej hmloviny. Prvú hmlovinovú hypotézu sformuloval I. Kant (→ Kantova hypotéza), neskôr ju matematicky rozpracoval P. S. Laplace (→ Laplaceova hypotéza, aj Kantova-Laplaceova hypotéza). Myšlienky vyslovené Kantom a Laplaceom sú v modifikovanej podobe obsiahnuté aj v modernejších hypotézach vzniku planét slnečnej sústavy (napr. v Kuiperovej hypotéze a Safronovovej hypotéze).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hmlovinová hypotéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hmlovinova-hypoteza