Hlohovské hlaholské listy

Text hesla

Hlohovské hlaholské listy, Hlaholské listy z Hlohovca — rukopis napísaný hranatou hlaholikou v 13. alebo v 14. stor., jedna z dvoch hlaholských pamiatok nájdených na území Slovenska. Pochádza z chorvátskeho jazykového prostredia a obsahuje časť rímskej liturgie (misála). Tvoria ho dve fóliá, ktoré sa nachádzali vo väzbe tlačenej knihy zo 17. stor. Bol nájdený 1944 vo františkánskom kláštore v Hlohovci, v súčasnosti sa nachádza v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Text hesla

Hlohovské hlaholské listy, Hlaholské listy z Hlohovca — rukopis napísaný hranatou hlaholikou v 13. alebo v 14. stor., jedna z dvoch hlaholských pamiatok nájdených na území Slovenska. Pochádza z chorvátskeho jazykového prostredia a obsahuje časť rímskej liturgie (misála). Tvoria ho dve fóliá, ktoré sa nachádzali vo väzbe tlačenej knihy zo 17. stor. Bol nájdený 1944 vo františkánskom kláštore v Hlohovci, v súčasnosti sa nachádza v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hlohovské hlaholské listy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlohovske-hlaholske-listy