Hlboké

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hlboké — obec v okrese Senica v Trnavskom kraji na rozhraní Myjavskej pahorkatiny a Záhorskej nížiny, 247 m n. m.; 980 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1262 ako Holbouka, 1773 Hluboka, Hluboke, 1786 Hlboké, Hluboka, 1808 Hluboka, Hluboká, Hlboká, v rokoch 1863 – 1907 Hluboka, v roku 1913 Luboka, 1920 Hlboké, Hluboké, 1927 Hlboké.

Hlboké patrilo panstvu Hlohovec, koncom 13. stor. hradnému panstvu Branč, neskôr zemianskym rodinám na hradnom panstve Korlátka. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V 20. stor. bolo známe ako stredisko výroby pletených konopných čipiek pre Družstvo pre speňažovanie domáceho priemyslu v Skalici. V 19. stor., keď v obci pôsobil ako evanjelický a. v. farár Jozef Miloslav Hurban, zohralo Hlboké významnú úlohu v slovenskom národnom politickom a kultúrnom živote. Na porade na evanjelickej fare 11. – 16. 7. 1843 sa za účasti Ľudovíta Štúra, Michala Miloslava Hodžu a J. M. Hurbana rozhodlo o uzákonení celonárodného spisovného slovenského jazyka. Počas Slovenského povstania 1848 – 49 sa v Hlbokom formovali prvé jednotky slovenských dobrovoľníkov. Hurban v Hlbokom založil a redigoval (1846 – 52) Slovenské pohľady, Cirkevné listy a almanach Nitra. V Hlbokom sa narodil aj jeho syn, spisovateľ Svetozár Hurban (Vajanský).

Archeologické nálezy: nález bližšie nedatovanej rádiolaritovej a pazúrikovej industrie.

Stavebné pamiatky: evanjelický a. v. kostol (1787, obnovený 1887, zariadenie z 1857), bývalá evanjelická a. v. fara (dnes pamätná izba J. M. Hurbana), pomník J. M. Hurbana (1929, Frico Motoška), náhrobok J. M. Hurbana (1943, Dušan Jurkovič).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 16. júna 2023.

Hlboké [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlboke