hlbinná psychológia

Text hesla

hlbinná psychológia — psychologický smer zaoberajúci sa štruktúrou osobnosti jedinca z hľadiska citových zážitkov (protichodnosť citov alebo postojov); oblasť (zameranie) psychológie, ktorá vychádza z ponímania vedomých psychických procesov ako výsledku, resp. následku tých skrytých procesov, ktoré prebiehali alebo sa odohrávali mimo vedomia človeka v rôzne dávnej minulosti a ktoré v podstatnej miere ovplyvňujú aj celú jeho osobnosť a správanie.

Hlbinná psychológia sa opiera o psychologické koncepcie S. Freuda (→ psychoanalýza), A. Adlera (→ individuálna psychológia), C. G. Junga (analytická psychológia) a niektorých ďalších psychologických škôl a smerov. Koncepcie hlbinnej psychológie sa prejavovali, resp. prejavujú, aj v nazeraní na príčiny a prejavy nielen psychických, ale aj niektorých telesných porúch a chorôb (→ psychosomatika).

Zverejnené v apríli 2010.

Hlbinná psychológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbinna-psychologia