Hlavný banský úrad

Text hesla

Hlavný banský úrad — orgán štátnej banskej správy, najvyšší banský úrad na Slovensku zriadený 1996 so sídlom v Banskej Štiavnici. Podlieha mu päť obvodných banských úradov so sídlami v Bratislave, Prievidzi, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Košiciach.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlavný banský úrad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlavny-bansky-urad