Hjelmslev, Louis

Text hesla

Hjelmslev [jelm-], Louis, 3. 10. 1899 Kodaň – 30. 5. 1965 tamže — dánsky jazykovedec. Pôsobil ako profesor porovnávacej jazykovedy na univerzite v Kodani. Zakladateľ glosematiky, hlavný predstaviteľ kodanskej jazykovej školy (jedného zo smerov klasického jazykovedného štrukturalizmu). Koncepciu univerzálnej teórie jazyka a vedeckú metodológiu jeho skúmania predstavil najmä v dielach O základoch teórie jazyka (Omkring sprogteoriens grundlæggelse, 1943) a Jazyk (Sproget, 1963). Jazyk pokladal za formu, nie za substanciu a lingvistiku za vedu s prísnym deduktívnym systémom.

Zverejnené v apríli 2010.

Hjelmslev, Louis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hjelmslev-louis