Hippolytos

Text hesla

Hippolytos [gr.], lat. Hippolytus — v gréckej mytológii syn Thésea a vodkyne Amazoniek Antiopy. Oddanosťou bohyni Artemide vyvolal pomstu Afrodity, ktorá vzbudila k nemu vášeň v jeho macoche Faidre. Keď ju Hippolytos odmietol, krivo ho obvinila zo znásilnenia a rozhnevaný Théseus vyzval Poseidóna, aby ho pomstil. Hippolytos zahynul udupaný koňmi splašenými morskou obludou. Podľa Euripidovej tragédie Hippolytos (428 pred n. l.) Artemida ako deus ex machina odhalila pravdu Théseovi, ktorému Hippolytos pred smrťou jeho omyl odpustil. Príbeh bol častým námetom umenia (Hippolytos zväčša stvárňovaný s Faidrou).

Zverejnené v apríli 2010.

Hippolytos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hippolytos