Hipparchov katalóg

Text hesla

Hipparchov katalóg — prvý známy katalóg hviezd obsahujúci polohy a jasnosti 850 hviezd, ktorý zostavil grécky astronóm Hipparchos. Nezachoval sa, pravdepodobne tvorí súčasť Almagestu K. Ptolemaia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hipparchov katalóg [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hipparchov-katalog