Hindustanci

Text hesla

Hindustanci

1. súhrnný názov obyvateľov Indie (perzsky Hind = India);

2. súhrnný názov obyvateľov sev. Indie (t. j. historického Hindustanu), ktorí hovoria hindčinou alebo príbuznými indoárijskými jazykmi. Celkový počet sa odhaduje na 500 mil. (2016). Väčšina Hindustancov sú hinduisti, časť moslimovia. V kultúre Hindustancov sa vyskytuje veľa celoindických prvkov, pretože Hindustan bol v minulosti centrom štátov, ktoré vládli nad väčšinou Indie.

Zverejnené v apríli 2010.

Hindustanci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hindustanci