Hincovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hincovce — obec v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji v Hornádskej kotline, 435 m n. m.; 253 obyvateľov (2021). Miestne časti: Hincovce, Trsťany.

Obec je písomne doložená v roku 1320 ako Hench, 1421 Hangendorff, 1464 Henczfalua, 1565 Henczowtze, 1773 Hinczocz, Hintzowez, Hinczowcze, 1786 Hinczócz, Hinzowze, 1808 Hinczócz, Hinsdorf, Hinzdorf, Hyncowce, 1863 Hindszoc, v rokoch 1873 – 88 Hincóc, v roku 1892 Hincóctersztyán, v rokoch 1895 – 1913 Szepesnádasd, v roku 1920 Hincovce. V polovici 19. stor. k nej bola pričlenená obec Trsťany (1258 Nadosth, 1275 Nadasd, 1828 Trstín, Trsztyán).

Hincovce založil v 14. stor. komes Henc, v roku 1462 ich daroval kráľ Matej I. Korvín rodine Polyankayovcov, neskôr patrila hradnému panstvu Spiš. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, neskôr poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Martina (1993), v časti Trsťany klasicistická kúria (koniec 18. stor., prestavaná v 19. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 16. júna 2023.

Hincovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hincovce