Hilarius

Text hesla

Hilarius, sv., aj Hilarus, Hilár, ? Sardínia – 28. alebo 29. 2. 468 Rím — pápež (461 – 468). Ako archidiakon sa vo funkcii pápežského legáta zúčastnil na efezskej synode 449 a počas pontifikátu na diskusiách o termíne slávenia Veľkej noci. Osobitnú pozornosť venoval cirkvi v Galii, riešil problémy spojené so šírením arianizmu na Západe. V Ríme dal postaviť tri kaplnky pri lateránskom baptistériu a Baziliku sv. Vavrinca za hradbami, v ktorej je aj pravdepodobne pochovaný. Býva zobrazovaný ako pápež bez špecifických atribútov. Sviatok 28. februára.

Zverejnené v apríli 2010.

Hilarius [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hilarius