Hidatsovia

Text hesla

Hidatsovia, vlastným menom Nuxbaaga — severoamerický indiánsky kmeň žijúci na severozápade USA (štát Severná Dakota); asi 1 200 príslušníkov (2010). Hidatsovia pôvodne žili pozdĺž horného toku rieky Missouri medzi riekami Heart a Little Missouri usadlým spôsobom života v osadách v kruhových zemnicových obydliach, organizovaní boli do matrilineárnych rodov. Zaoberali sa najmä pestovaním kukurice a tabaku, lovom a hrnčiarstvom, boli známi i ako skvelí obchodníci zo severu Veľkých prérií. Delili sa na tri podkmene: vlastných Hidatsov, Awatixov a Awaxawiov (Amahamiov). Kultúrne boli silno ovplyvnení susediacimi Mandanmi (napr. Tanec Slnka), ktorí ich nazývali Minnetaree (Prechádzajúci vodou) a s ktorými 1845 vytvorili spojenectvo (1862 pristúpili Arikarovia). V súčasnosti sú známi pod názvom Tri pridružené kmene (Three Affiliated Tribes). Jazyk Hidatsov patrí do siouxskej jazykovej rodiny, je veľmi blízky jazyku Vraních Indiánov (Absarokov).

Text hesla

Hidatsovia, vlastným menom Nuxbaaga — severoamerický indiánsky kmeň žijúci na severozápade USA (štát Severná Dakota); asi 1 200 príslušníkov (2010). Hidatsovia pôvodne žili pozdĺž horného toku rieky Missouri medzi riekami Heart a Little Missouri usadlým spôsobom života v osadách v kruhových zemnicových obydliach, organizovaní boli do matrilineárnych rodov. Zaoberali sa najmä pestovaním kukurice a tabaku, lovom a hrnčiarstvom, boli známi i ako skvelí obchodníci zo severu Veľkých prérií. Delili sa na tri podkmene: vlastných Hidatsov, Awatixov a Awaxawiov (Amahamiov). Kultúrne boli silno ovplyvnení susediacimi Mandanmi (napr. Tanec Slnka), ktorí ich nazývali Minnetaree (Prechádzajúci vodou) a s ktorými 1845 vytvorili spojenectvo (1862 pristúpili Arikarovia). V súčasnosti sú známi pod názvom Tri pridružené kmene (Three Affiliated Tribes). Jazyk Hidatsov patrí do siouxskej jazykovej rodiny, je veľmi blízky jazyku Vraních Indiánov (Absarokov).

Zverejnené v apríli 2010.

Hidatsovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hidatsovia