Hidalgo

Text hesla

Hidalgo [idal-] — asteroid č. 944 objavený 31. 10. 1920 W. Baadem v observatóriu v Hamburgu-Bergedorfe. Pohybuje sa po typicky kometárnej dráhe s veľkou excentricitou, pravdepodobne ide o neaktívne kometárne jadro. Má priemer približne 50 km, veľká polos dráhy je 5,75 AU, vzdialenosť perihélia 1,96 AU, vzdialenosť afélia 9,54 AU, sklon dráhy k rovine ekliptiky 42,6°. Nazvaný podľa M. Hidalga y Costillu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hidalgo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hidalgo-0