heterogametické pohlavie

Text hesla

heterogametické pohlavie — pohlavie organizmu determinované gamétami s rôznymi pohlavnými chromozómami (na rozdiel od homogametického pohlavia, ktoré je determinované gamétami s rovnakými pohlavnými chromozómami). Samčie heterogametické pohlavie sa vyskytuje pri všetkých cicavcoch (vrátane človeka), pri niektorých rybách, obojživelníkoch, plazoch a hmyze. U človeka je heterogametické pohlavie mužské (XY), t. j. gaméty muža určujú pohlavie nového jedinca. Pohlavná bunka muža (spermia) môže obsahovať pohlavný chromozóm X (po oplodnení vajíčka bude budúci jedinec ženského pohlavia) alebo pohlavný chromozóm Y (budúci jedinec bude mužského pohlavia), pričom obidva typy spermií vznikajú súčasne v pomere 1 : 1. Pri niektorých organizmoch môže byť heterogametické pohlavie samičie (označované XY, resp. ZW), napr. pri vtákoch, pohlavie nového jedinca určuje samičia gaméta. Pri heterogametickom pohlaví často dochádza k potlačeniu crossing-ovru.

Zverejnené vo februári 2008.

Heterogametické pohlavie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterogameticke-pohlavie