heterodoxia

Text hesla

heterodoxia [gr.] — náb. inoverectvo; učenie, ktoré je odlišné od všeobecne prijatého alebo pravoverného náboženského učenia, ale nie je vyhlásené za herézu (kacírstvo); opak → ortodoxia.

Zverejnené vo februári 2008.

Heterodoxia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterodoxia