Hesiona

Text hesla

Hesiona, gr. Hésioné — v gréckej mytológii dcéra predposledného trójskeho kráľa Laomedonta, sestra budúceho kráľa Priama. Laomedón porušil sľub a nedal odmenu Apolónovi a Poseidónovi za ich pomoc pri stavaní trójskych hradieb. Apolón zoslal na krajinu mor a Poseidón morskú obludu, ktorej mala byť Hesiona obetovaná. Herakles však obludu zabil a Hesionu zachránil. Laomedón mu odmietol dať sľúbenú odmenu (Diove kone), a preto sa Herakles neskôr vrátil do Tróje a zabil kráľa i jeho synov okrem Titóna a Podarka (Podarkés). Hesiona sa stala ženou Heraklovho priateľa Telamóna a vykúpila brata Podarka, ktorý pod menom Priamos nastúpil na kráľovský trón. Námet antických vázových malieb zo 6. – 5. stor. pred n. l., ako aj opery Hesiona (Hésione, A. Campra, 1700).

Zverejnené vo februári 2008.

Hesiona [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hesiona