Herschelová, Caroline Lucretia

Text hesla

Herschelová [-še-] (Herschel), Caroline Lucretia, 16. 3. 1750 Hannover – 9. 1. 1848 tamže — anglická astronómka nemeckého pôvodu, sestra W. Herschela, teta J. Herschela. R. 1772 sa usadila u svojho brata v Bathe v Anglicku a sprevádzala ho podstatnú časť svojho života. Vzdelávala sa v hudbe (účinkovala ako speváčka) i v matematike a začala sa podieľať na aktivitách svojho brata (pomáhala s výrobou zrkadiel, zaznamenávala a spracúvala údaje). R. 1787 sa oficiálne stala jeho asistentkou s príjmom stanoveným kráľom. R. 1783 začala robiť astronomické pozorovania s vlastným ďalekohľadom, o. i. 1786 – 97 objavila osem komét. Urobila revíziu Flamsteedovho katalógu hviezd a zostavila katalóg 560 hviezd, ktoré v ňom chýbali (materiály predložila Kráľovskej spoločnosti v Londýne 1798). Po bratovej smrti sa 1822 vrátila do Hannoveru. R. 1835 bola zvolená za čestnú členku Kráľovskej spoločnosti v Londýne, je podľa nej nazvaný asteroid č. 281 (Lucretia).

Zverejnené vo februári 2008.

Herschelová, Caroline Lucretia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herschelova-caroline-lucretia