herrenhuti

Text hesla

herrenhuti, herrnhuti — protestantské cirkevné spoločenstvo založené 1722 exulantmi Jednoty bratskej (moravskí bratia) vedenými Kristianom Davidom (*1692, †1751), ktorým stúpenec pietizmu, saský gróf Nikolaus Ludwig Zinzendorf (*1700, †1760), umožnil usadiť sa na svojom majetku. Podľa myšlienky Ph. J. Spenera malá cirkev v cirkvi (ecclesiola in ecclesiae) založili a sformovali kolóniu remeselníkov, ktorá sa postupne rozrástla na mesto Herrnhut (z nemeckého auf des Herrens Hut — pod záštitou Pána, česky Ochranov). Od 1727 mali vlastnú cirkevno-politickú organizáciu, ústavu a bohoslužby. Obnovili zaniknutú Jednotu bratskú (Unitas fratrum), ktorej biskupom sa stal gróf Zinzendorf. Herrenhuti zdôrazňovali úlohu laikov, prísnu cirkevnú morálku, citovú a radostne optimistickú zbožnosť, vysoko si cenili večeru Pánovu a na manželstvo nazerali ako na božské mystérium. Sociálne sa delili na tzv. chóry (podľa pohlavia, veku a spoločenského postavenia). Od 1732 niektorí herrenhutskí misionári odchádzali do Grónska, Afriky, oblasti Karibského mora a Severnej a Južnej Ameriky. Jednotlivé zbory herrenhutov existujú dodnes v nemeckých mestách Herrnhut (v Sasku) a Bad Boll (v Bádensku-Württembersku), ako aj v niektorých častiach západnej Európy, v Afrike a v oblasti Karibského mora; ich celkový počet sa odhaduje na viac ako 1 mil. (2016).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 13. apríla 2018.

Herrenhuti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herrenhuti