Herodias

Text hesla

Herodias, genitív Herodiady, 8 pred n. l. – po 39 n. l. — židovská princezná, dcéra Aristobula IV. a Bereniky, sestra Heroda Agrippu I. a Heroda II. (kráľa Chalkisu v Libanone), vnučka Heroda I. Veľkého a Mariamne I. z rodu Hasmoneovcov, matka Salome. Prvýkrát sa vydala za svojho strýka Heroda Boetha, s ktorým mala dcéru Salome, spolu s ňou ho však opustila a vzala si za manžela druhého strýka – Heroda Antipa. Toto manželstvo sa však priečilo židovskému Zákonu a vyvolalo pobúrenie medzi ľudom. Verejne ho napadol Ján Krstiteľ, ktorého dal Herodes Antipas uväzniť a popraviť (zo strachu pred mesianistickým hnutím a politickými nepokojmi, ktoré Ján Krstiteľ svojím pôsobením medzi ľudom vyvolával). V Novom zákone sa spomína príbeh, podľa ktorého bol Ján Krstiteľ popravený na žiadosť Herodiadinej dcéry z prvého manželstva Salome za tanec na oslave jeho narodenín (Salome na podnet svojej matky žiadala ako odmenu hlavu Jána Krstiteľa). Keď Herodes Antipas upadol do nemilosti a 39 n. l. bol poslaný do vyhnanstva do mesta Lugdunum (dnes Lyon), Herodias s ním odišla a neprijala milosť, ktorú jej chcel cisár Caligula preukázať ako sestre svojho priateľa (Heroda Agrippu I.). K významným literárnym spracovaniam príbehu Herodiady, Heroda Antipa a Salome patrí na Slovensku Hviezdoslavova veršovaná dráma Herodes a Herodias (1908).

Zverejnené vo februári 2008.

Herodias [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herodias