Hero a Leandros

Text hesla

Hero a Leandros, gr. Héró kai Leandros, lat. Hero et Leander — podľa antickej povesti tajní milenci. Leandros z maloázijského mesta Abydos miloval Afroditinu kňažku Hero z mesta Séstos na protiľahlom (európskom) brehu Helespontu (dnes Dardanely). Schádzali sa v noci, keď Leandros preplával cez úžinu, riadiac sa svetlom lampy z veže, kde Hero žila. Počas búrky lampa zhasla, Leandros sa utopil a Hero, uvidiac mŕtveho milenca, skočila z veže. Námet literárnych (napr. Musaiov epyllion Hero a Leandros, Ta kath’ Héró kai Leandron, 2. pol. 5. stor.; balada F. Schillera Hero a Leandros, Hero und Leander, 1801; epos G. G. N. Byrona Nevesta z Abydu, The Bride of Abydos, 1813, Byron 3. 5. 1810 úžinu preplával za 1 h a 10 min), ako aj výtvarných diel, napr. cyklu šiestich gobelínov (po 1632) v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Zverejnené vo februári 2008.

Hero a Leandros [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hero-leandros