hermetický

Text hesla

hermetický [gr.] —

1. týkajúci sa hermetizmu; tajný, prístupný iba malému okruhu zasvätencov; mystický;

2. úplne oddeľujúci, uzavretý, izolujúci;

3. nepriepustný, vzduchotesný.

Zverejnené vo februári 2008.

Hermetický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermeticky