Hermanovce nad Topľou

Text hesla

Hermanovce nad Topľou — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji v severovýchodnej časti Slanských vrchov v doline Hermanovského potoka, 280 m n. m.; 712 obyvateľov (2017). Vznikla 1882 zlúčením obce Hermanovce (Zemplínska župa) písomne doloženej 1399, 1402 ako Hermanvagasa, 1773 Hermány, (Hermanowcze), 1786 Hermany, Hermanowze, 1808 Hermány, Hermanowce, 1863 Hermány, 1873 – 82 Tapolyhermány, a obce Hermanovce (Šarišská župa) písomne doloženej 1773 ako Hermany, Hermány, Hermanowcze, 1786 Hermany, Hermanowze, 1808 Tapli-Hermány, 1863 Taplyihermány, 1873 – 82 Taplihermány; spoločný názov 1888 – 1913 Tapolyhermány, 1920 – 60 Hermanovce, 1960 Hermanovce nad Topľou. Obec Hermanovce (Zemplínska župa) bola založená v 14. stor. na zákupnom práve richtárom Hermanom. Patrila Soósovcom zo Solivaru, v 19. stor. tam mali majetky Bujanovičovci a Dežöfiovci. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch, 1817 – 21 tam pracovala manufaktúra na výrobu kameninového tovaru, v 19. stor. sa v chotári ťažila železná ruda, bola tam píla, mlyn a kameňolom. Dňa 8. 9. 1944 obec vypálili Nemci. Archeologické nálezy: tri depoty bronzových nálezov z mladšej bronzovej doby, nálezy z mladšej až neskorej bronzovej doby, raného (9. – 11. storočia) až vrcholného stredoveku (12. – 13. storočie), mohylové útvary neznámeho datovania. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nanebovstúpenia Pána (pol. 17. stor.), evanjelický a. v. kostol (1993), kostol cirkvi bratskej (2003). V katastri obce sa nachádza národná prírodná rezervácia Oblík, časti národnej prírodnej rezervácie Šimonka a prírodná rezervácia Hermanovské skaly (vyhlásená 1980, rozloha 33 ha) zameraná na ochranu najrozsiahlejšieho skalného komplexu Slanských vrchov s reliktnými rastlinnými spoločenstvami a s vhodnými podmienkami na hniezdenie dravých vtákov.

Zverejnené vo februári 2008.

Hermanovce nad Topľou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermanovce-nad-toplou