Hermanovce

Text hesla

Hermanovce — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji v Šarišskej vrchovine, v doline potoka Hermanka, 460 m n. m.; 1 910 obyvateľov (2017). Písomne doložená 1320 ako (villa) Hermani Superior et Inferior, 1372 Nogherman, 1389 Felseuherman et altera Felseuherman, 1773 Hermany, Hermanowcze, 1786 Hermany, Hermanowze, 1808 Hermány, Hermanowce, 1863 Semsej(hermány) és Stankajhermány, 1873 – 82 Hermány, 1888 – 1913 Sztankahermány, 1920 Hermanovce. Pôvodne ju tvorili dve obce oddelené potokom Hermanka: Veľké Hermanovce (alebo Stankajhermány) založené okolo pol. 13. stor. zemianskou kolonizáciou a Vyšné Hermanovce (Semsejhermány) založené na zákupnom práve. Rozdelenie sa udržalo až do 18. – 19. stor. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, ovčiarstvom, plátenníctvom a výrobou kolomaže. Barokový rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety (1650), baroková klasicistická kúria (koniec 18. stor.), klasicistický kaštieľ (1. tretina 19. stor.). Na cintoríne okolo kostola náhrobky z 18. a 19. stor.

Zverejnené vo februári 2008.

Hermanovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermanovce