Hermanovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hermanovce — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji v Šarišskej vrchovine, v doline potoka Hermanka, 460 m n. m.; 1 658 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1320 ako (villa) Hermani Superior et Inferior, 1372 Nogherman, 1389 Felseuherman et altera Felseuherman, 1773 Hermany, Hermanowcze, 1786 Hermany, Hermanowze, 1808 Hermány, Hermanowce, 1863 Semsej(hermány) és Stankajhermány, v rokoch 1873 – 82 Hermány, 1888 – 1913 Sztankahermány, v roku 1920 Hermanovce.

Pôvodne ju tvorili dve obce oddelené potokom Hermanka: Veľké Hermanovce (alebo Stankajhermány), založené okolo polovice 13. stor. zemianskou kolonizáciou, a Vyšné Hermanovce (Semsejhermány), založené na zákupnom práve. Rozdelenie sa udržalo až do 18. – 19. stor. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, ovčiarstvom, plátenníctvom a výrobou kolomaže.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety (1650), baroková klasicistická kúria (koniec 18. stor.), klasicistický kaštieľ (1. tretina 19. stor.). Na cintoríne okolo kostola náhrobky z 18. a 19. stor.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 12. júna 2023.

Hermanovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermanovce