hermafrodit

Text hesla

hermafrodit [gr.] — obojpohlavný organizmus, jedinec so samčími aj samičími reprodukčnými orgánmi produkujúcimi súčasne pohlavné bunky obidvoch pohlaví (→ obojpohlavnosť). Simultánny hermafrodit má obidva typy pohlavných orgánov (vaječníky aj semenníky) počas celého života. U sekvenčného hermafrodita môžu dozrievať samičie pohlavné bunky pred samčími (→ proterogýnia) alebo samčie pohlavné bunky pred samičími, prípadne vývin samčích pohlavných orgánov predchádza vývinu samičích pohlavných orgánov (→ proterandria). Hermafrodity sú napr. všetky mäkkýše okrem druhov z podtriedy predožiabrovce (Prosobranchia) a triedy hlavonožce (Cephalopoda).

Zverejnené vo februári 2008.

Hermafrodit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermafrodit