Hererovia

Text hesla

Hererovia, vlastným menom Herero, Ovaherero — bantuská etnická skupina z Namíbie (regióny Otjozondjupa, Kunene, Omaheke a Erongo), jej príslušníci žijú i v Angole a Botswane; spolu asi 224-tis. (2016). Do Namíbie prišli Hererovia v 15. alebo 16. stor. cez Zambiu pravdepodobne z oblasti jazier Východoafrickej priekopovej prepadliny. Tradičným spôsobom ich obživy je chov dobytka (pôvodne kočovný, boje o pastviny s kmeňom Namov), ktorý bol koncom 19. storočia obmedzený zaberaním pôdy európskymi kolonizátormi. R. 1904 – 07 boli po brutálne potlačenom veľkom protinemeckom a protikolonizačnom povstaní (takzvané hererské vojny; → Namíbia, Dejiny) takmer vyhladení (z odhadovaného počtu 80-tis. ich ostalo asi 12-tis.). Hererovia sú väčšinou kresťania (najmä protestanti), zachovali sa však i niektoré tradičné zvyky a obrady (napr. rituál posvätného ohňa), významné miesto v kmeňovom živote mal aj kult predkov (→ africké tradičné náboženstvá). Veľký význam v kultúre i v náboženských predstavách Hererov zohrával dobytok (v najčistejšej podobe si pôvodnú hererskú kultúru dodnes zachovávajú Himbovia, malá hererská podskupina žijúca na izolovanej náhornej plošine Kaokoveld), značne ich ovplyvnila i kultúra nemeckých osadníkov (tradičný odev žien). Hererský jazyk (otjiherero) patrí do benue-konžskej skupiny nigersko-konžskej vetvy konžsko-kordofánskej jazykovej rodiny. Je vyučovacím jazykom v Namíbii; v 2. polovici 19. stor. v ňom vznikla obsiahla kresťanská náboženská literatúra, preklad Nového zákona a Žalmov i slovník a gramatika hererského jazyka.

Zverejnené vo februári 2008.

Hererovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hererovia