Herderova cena

Text hesla

Herderova cena, Cena Johanna Gottfrieda von Herder — jedna z najprestížnejších európskych cien v oblasti kultúry a humanitných vied. Zriadená 1963 Nadáciou Alfreda Toepfera (Alfred Toepfer Stiftung) v Hamburgu na počesť J. G. Herdera. Udeľovaná každoročne 1964 – 2006 na návrh nezávislého kuratória Viedenskou univerzitou v spolupráci s Nadáciou Alfreda Toepfera významným osobnostiam zo štátov strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, ktoré významne prispeli k rozvoju európskej kultúry. Napriek existencii železnej opony v 2. pol. 20. stor. slúžila na udržiavanie a podporu kultúrnych vzťahov medzi stredoeurópskymi a východoeurópskymi krajinami. R. 2007 sa Herderova cena zlúčila s inou cenou udeľovanou Nadáciou Alfreda Toepfera, čím vznikla Cena Kairos. Tá je dotovaná sumou 75 000 € a je určená na podporu mladých európskych umelcov a autorov v oblasti výtvarného a vizuálneho umenia, hudby, architektúry, dizajnu, filmu, fotografie, literatúry a žurnalistiky.

Nositelia Herderovej ceny zo Slovenska
1966 Ján Cikker, hudobný skladateľ
1967 Vladimír Kompánek, výtvarník
1969 Albín Brunovský, výtvarník
1974 Ján Podolák, etnológ
1981 Eugen Suchoň, hudobný skladateľ
1982 Soňa Kovačevičová, etnologička
1983 Jozef Jankovič, výtvarník
1988 Roman Berger, hudobný skladateľ
1993 Elena Várossová, filozofka
1997 Oskár Elschek, hudobný vedec
1999 Ferdinand Milučký, architekt
2000 Ján Bakoš, historik a teoretik umenia
2004 Dušan Kováč, historik
2006 Gabriela Kiliánová, etnologička

Zverejnené vo februári 2008.

Herderova cena [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herderova-cena