hercýnsky geotektonický cyklus

Text hesla

hercýnsky geotektonický cyklus, variský geotektonický cyklus, hercýnska orogenéza, hercýnske vrásnenie, variská orogenéza, variské vrásnenie — celosvet. tektonické pohyby v mladšom paleozoiku spojené s intenzívnou magmatickou činnosťou a metamorfizmom. Hercýnsky geotektonický cyklus pozostával z niekoľkých tektonických udalostí (fáz): bretónskej, sudetskej, krušnohorskej, astúrskej, sálskej a falckej. Vznikli počas neho horské sústavy hercynidy (variscidy). H. Stille označil časti Európy tvorené hercýnskymi pohoriami ako Mezoeurópa.

Text hesla

hercýnsky geotektonický cyklus, variský geotektonický cyklus, hercýnska orogenéza, hercýnske vrásnenie, variská orogenéza, variské vrásnenie — celosvet. tektonické pohyby v mladšom paleozoiku spojené s intenzívnou magmatickou činnosťou a metamorfizmom. Hercýnsky geotektonický cyklus pozostával z niekoľkých tektonických udalostí (fáz): bretónskej, sudetskej, krušnohorskej, astúrskej, sálskej a falckej. Vznikli počas neho horské sústavy hercynidy (variscidy). H. Stille označil časti Európy tvorené hercýnskymi pohoriami ako Mezoeurópa.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hercýnsky geotektonický cyklus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hercynsky-geotektonicky-cyklus