Herbert zo Cherbury, Edward

Text hesla

Herbert zo Cherbury [šerberi], Edward, barón, 3. 3. 1583 Eyton-on-Severn, Shropshire – 5. 8. 1648 Londýn — anglický filozof, predstaviteľ deizmu. Jeho myslenie bolo výrazne ovplyvnené osvietenskými názormi, čo prezentoval svojím chápaním náboženstva. Deizmus v jeho chápaní nepotrebuje ani zjavenie, ani zázraky, celé chápanie náboženstva a jeho realizovanie sa deje výlučne v hraniciach rozumu. Uctievanie Boha a jeho prozreteľnosti, ktorá sa zrkadlí v celej prírode, sa nedeje na základe bohoslužby a formálnych úkonov, ale životom stojacim na pravidlách prirodzeného rozumu. Pomocou rozumu človek objavuje nielen poriadok a jeho zákony, ale aj morálne normy. V takomto svete už Boh nepôsobí, a nie je preto potrebné vykonávať činnosti spojené s náboženským kultom (úkony pokánia, bohoslužby ap.). Jeho zdôrazňovanie úlohy prirodzeného rozumu predstavuje osvietenský model, ktorý sa výrazne etabloval najmä v koncepciách etiky. Diela: O pravde, tak ako sa líši od zjavenia, od pravdepodobného, možného a bludného (De veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili, et a falso, 1624), Výprava vojvodu z Buckinghamu (Expeditio Buckinghami ducis, 1656), Život a panovanie kráľa Henricha VIII. (The Life and Raigne of King Henry VIII, 1649), Dialóg medzi domácim učiteľom a dieťaťom (A Dialogue between a Tutor and a Pupil, 1768).

Zverejnené vo februári 2008.

Herbert zo Cherbury, Edward [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herbert-zo-cherbury-edward