herbartizmus

Text hesla

herbartizmus [vl. m.] — pedagogický smer 2. pol. 19. stor., ktorý rozvinuli žiaci a pokračovatelia nemeckého filozofa a pedagóga J. F. Herbarta (Wilhelm Rein, *1847, †1929; Karl Stoy, *1815, †1885; Tuiskon Ziller, *1817, †1882; Otto Willmann, *1839, †1920). Jeho učenie značne zúžili, zdôrazňovali najmä teóriu vyučovania odvodenú od asocianizmu. Proces vyučovania, ktorý Herbart rozčlenil na štyri fázy, nazvali formálnymi stupňami a dôsledne ich presadzovali ako schému každej vyučovacej hodiny. To viedlo k formalizmu, schematizmu, pasivite vo vyučovaní a mechanickému memorovaniu. Herbartizmus ovplyvnil európske a americké stredné školstvo. Reakciou na Herbartovu koncepciu vzdelania boli rôzne prúdy reformnej pedagogiky.

Zverejnené vo februári 2008.

Herbartizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herbartizmus