Heraklove stĺpy

Text hesla

Heraklove stĺpy, Herkulove stĺpy, lat. Columnae Herculis — antický názov označujúci dva skalnaté útvary, každý na jednej strane dnešného Gibraltárskeho prielivu. Heraklove stĺpy boli pôvodne Feničanmi nazývané Melkartove stĺpy. Podľa gréckej mytologickej tradície ich postavil hrdina Herakles. Jedným stĺpom bola Calpé (dnes Gibraltárska skala), protiľahlým stĺpom na africkom pobreží bol vrch Abyla (lat. mons Abila/Avila, dnes Monte Hacho) pri meste Ceuta. Niekedy býva za druhý Heraklov stĺp označovaný západnejšie ležiaci vrch Džabal Musa.

Zverejnené vo februári 2008.

Heraklove stĺpy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heraklove-stlpy